Press releaseUncategorized

Outsourcingföretag anpassar sig enklare till omvärldsförändringar med ny metod

Outsourcingföretag anpassar sig enklare till omvärldsförändringar med ny metod.

Metoden, kallad CDD (Capability Driven Development), och de verktyg som stödjer metoden är framtagna för företag med flexibla verksamhetsstrukturer och som ständigt behöver följa samhällsutvecklingen, eftersom de direkt påverkas av förändringar i omvärlden, till exempel företag inom outsourcing, IT-tjänster och komponenttillverkare. För offentlig sektor används verktyget i verksamheter som snabbt behöver identifiera och agera på olika situationer.

CDD bygger till stor del på grafiska modeller och täcker in allt från analys av företags nuvarande situation till förändring och förbättring av företags förmåga och tjänsteutbud. Särskild vikt i utvecklingen har lagts på att göra det möjligt för företag att metodiskt analysera faktorer i omgivningen som påverkar verksamheten.

I metoden ingår även delar som behandlar hur företagets förmågor och tjänster möter omvärldsförändringar på bästa sätt. Verktygen hjälper sedan företag att utnyttja och utöka sina befintliga IT-system för att övervaka och möta omvärldsförändringarna, genom att exempelvis visualisera förändringar och skicka signaler till IT-systemet att förändringen skett, så att systemet kan genomföra anpassningarna.

More in Swedish here